Μια φανταστική διδασκαλία

Η μεγαλύτερη αντιφατικότητα της σημερινής εποχής, εντοπίζεται στο γεγονός, πως οι λύσεις για τις βαθύτερες “ανάγκες” μας, είναι αναρίθμητες! “Ειδικοί” υπάρχουν, υπήρξαν και θα υπάρχουν, όπως αντίστοιχα και “ασθενείς”. “Δάσκαλοι” υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, όπως αντίστοιχα και “μαθητές”. Αυτό που διακυβεύεται ως σκέψη, είναι κατά πόσο οι λύσεις μπορούν να καταλήγουν...

Read More

Μια φανταστική γιορτή

Αδυνατώ να χαρακτηρίσω τον κόσμο μας, με οποιαδήποτε άλλη έκφραση πέρα του Φανταστικά. Πως θα μπορούσα αλήθεια να τον χαρακτηρίσω διαφορετικά, αφού περιτριγυρίζομαι από τόσο φανταστικούς ανθρώπους? Ανθρώπους που παρόλο τις δυσκολίες της εποχής, φρόντισαν να αφιερώσουν λίγο από το χρόνο τους και να καταθέσουν αυτό που φέρουν μέσα τους, την ευτυχία...

Read More