(Δια)Δηλώνοντας Φανταστικότητα

Όλοι μας (δια)δηλώνουμε καθημερινά μέσα από την εκφραστικότητα μας, τις πνευματικές μας ποιότητες ως οντότητες.

Η φανταστικότητα του καθενός μας, καλείται να (επι)κοινωνηθεί σε όλους.

(δια)δήλωσε τη, όπως εσύ ξέρεις.