Είναι ανάξιο σκέψης

    Είναι ανάξιο σου να συνεχίζεις να κατηγορείς την εποχή, γιατί είναι το εύκολο.   Είναι ανάξιο για τη δυναμική της σκέψης σου να την έχεις παροπλισμένη αποδεχόμενος ότι αποδέχεται η κοινή γνώμη που κάνει ακριβώς το αντίστοιχο.   Είναι ανάξιο για την Ιερότητα της ψυχής σου να μην αφουγκράζεσαι τη σοφία της.   Είναι ανάξιο για την Αγάπη να έχει αποστείλει Εσένα ως πρεσβευτή της και για λόγους κοινωνικούς να εξακολουθείς να αρνείσαι να αφήσεις το σπαθί.   Είναι ανάξιο για το Θεό...

Read More