Ούτε στον Θεό

Τα άτομα δεν επιτρέπουν ούτε στον Θεό να λειτουργήσει διαφορετικά κατά την διάρκεια ολόκληρης της ζωής τους, αν αυτό ενοχλήσει την διαμόρφωση της φυσικής ροής του προγράμματος τους....

Read More