ΧΡΕΟΣ

Ποιό είναι για εσένα το χρέος σου, σαν ανθρώπινη οντότητα? Πως μπορεί κάποιος να αρχίσει να το αντιλαμβάνεται, μέσα από την καθημερινότητα του?

 

No Comments

Leave a Comment