134: Μια φανταστική ανάγκη

Σε μια χρονική περίοδο όπου ο ορισμός του αναγκαίου, επαναπροσδιορίζεται καθημερινά στο προσωπικό λεξικό του καθενός, όλοι μας αναζητούμε μια εκδοχή που θα αποφέρει την πολυπόθητη ατομική αλλά και συλλογική πληρότητα. Πραγματοποιώντας το διδακτορικό μας ως φοιτητές της ζωής, καλούμαστε να αναδείξουμε μια “λύση”, που πριν ικανοποιήσει τους “πελάτες”, τους “καθηγητές”...

Read More