6018: Η τηλεργασία

 

Η τηλεργασία φαίνεται παράξενη σε πολλούς και αυτό δεν οφείλεται στη νεότητα της ως εγχείρημα.

Η σύγχυση προκαλείται λόγω της απόκλισης που υπάρχει ανάμεσα στον τρόπο διαχείρισης του χρόνου στο σπίτι και στην εργασία.

Πιο συγκεκριμένα ο χώρος του γραφείο είναι φτιαγμένος για να αξιοποιεί τον χρόνο στην παραγωγή πρακτικών ζητημάτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι συνθήκες που επικρατούν να προξενούν την αίσθηση μιας γρήγορης ροής, αυξάνοντας έτσι την ένταση του ορισμού της διορίας.

Αντίστοιχα ο χώρος του σπιτιού είναι φτιαγμένος για να αξιοποιεί τον χρόνο στην ουσία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι συνθήκες που επικρατούν να προξενούν την αίσθηση μιας αργής ροής, μειώνοντας έτσι την ένταση του ορισμού της διορίας

Ενώ λοιπόν εγκεφαλικά το περιεχόμενο της εργασίας εξακολουθεί να είναι ίδιο, το περιβάλλον εργασίας διαφέρει ριζικά και αυτό ακριβώς ισχύει και αντίστροφα.

Αυτός είναι ο λόγος που δημιουργείται σύγχυση.

Αν κάθε (τηλ)εργαζόμενος προσαρμόσει την στρατηγική του πάνω σε αυτά τα δεδομένα τότε ίσως αντιληφθεί πως οι στόχοι εξακολουθούν να μπορούν να επιτευχθούν, αλλά όχι ακολουθώντας μονοδιάστατα ένα από τα παραπάνω πρότυπα.

Η τηλεργασία όπως και η τηλεκπαίδευση απλώνει το χέρι προς όλες τις ειδικότητες που σχετίζονται μαζί τους, για να δημιουργήσουν από κοινού ένα υβριδικό μοντέλο όπου η εργασία θα μπορεί να απελευθερώσει από τα δεσμά της ανεργίας τους ανθρώπους με περιορισμένες κινητικές λειτουργίες, διδάσκοντας έτσι την σημασία αλλά και τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο μαζί και στο κοντά.

Yorgos Pantazonas

Ας γράψουμε όλοι μαζί μια παγκόσμια ιστορία πνευματικού ακτιβισμού, ας γίνουμε όλοι μας δημιουργοί μιας πραγματικότητας που θα είναι ικανή να τιμήσει τους προγόνους μας και μελλοντικά να στεγάσει την καλύτερη εκδοχή μας...τις επόμενες γενιές.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.