Ημερολόγιο

Εδώ θα αποδείξεις στον εαυτό σου, την ύπαρξη της φανταστικότητας σου. Κάθε βράδυ πριν κοιμηθείς, αφιέρωσε λίγα λεπτά και σημείωσε κάθε συσχέτιση της ημέρας σου με τη λέξη του μήνα, και θα αντιληφθείς μια ``Αλήθεια`` που μέχρι πρόσφατα δεν μπορούσες να αντιληφθείς λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.