ΟΡΙΑ

Τι πραγματικά σημαίνουν για εσένα τα όρια? Με ποιο τρόπο θεωρείς, ότι μπορείς να τα ξεπεράσεις?

 

1 Comment

Leave a Comment