Προθυμία

Κάθε κίνητρο που πηγάζει από την ανάγκη κατάθεσης φαντατικότητας για το ευρύτερο καλό.

Η ανάγκη ενεργούς δράσης έναντι μιας διαρκούς στασιμότητας, που τείνει να μετατραπεί σε λήθη.

Μια αφορμή για μύηση, στην έννοια του συνανθρωπισμού.

Η αφετηρία κάθε προσωπικής ανακάλυψης μέσα από τη διάδραση σου με το άγνωστο.

Η αποδοχή της αποτελεσματικότητας που η φανταστικότητα σου μπορεί να επιφέρει, όποτε της επιτρέψεις να ενεργεί.

Η μόνη απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει ο κόσμος φανταστικός.

Yorgos Pantazonas

Ας γράψουμε όλοι μαζί μια παγκόσμια ιστορία πνευματικού ακτιβισμού, ας γίνουμε όλοι μας δημιουργοί μιας πραγματικότητας που θα είναι ικανή να τιμήσει τους προγόνους μας και μελλοντικά να στεγάσει την καλύτερη εκδοχή μας...τις επόμενες γενιές.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.