3433: Σε όλα

 

Μοιάζουμε όλοι

μεταξύ μας.

 

Διαφέρουμε

στο επίπεδο

που καταφέρνουμε

να εκδηλώσουμε

την ανθρωπιά.

 

Μια ανθρωπιά

που αναγνωρίζεται

στιγμιαία από

όλους όταν και

όπου εμφανίζεται

μέσα στη

καθημερινότητα,

την ίδια στιγμή

που οι ίδιοι

επικαλούνται

την δυσκολία

αυτής της

εφαρμογής.

 

Αλληλοδιδασκόμαστε,

αλληλοβοηθιόμαστε,

αλληλοστηριζόμαστε,

για να μη ξεχάσουμε

την ανθρωπιά που

οι πρόγονοι μας

μύησαν, και να

τη συστήσουμε

ενισχυμένη στους

επόμενους.

Yorgos Pantazonas

Ας γράψουμε όλοι μαζί μια παγκόσμια ιστορία πνευματικού ακτιβισμού, ας γίνουμε όλοι μας δημιουργοί μιας πραγματικότητας που θα είναι ικανή να τιμήσει τους προγόνους μας και μελλοντικά να στεγάσει την καλύτερη εκδοχή μας...τις επόμενες γενιές.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.