ΧΡΟΝΟΣ

Πως ορίζεις το χρόνο ως έννοια? Με ποιό τρόπο μπορεί κάποιος να επωφεληθεί, μέσα από αυτόν στην πνευματική του ανάπτυξη?

No Comments

Leave a Comment