ΤΙΜΗ

Τι πραγματικά περικλείει για εσένα η τιμή, ως ορισμός? Ποια είναι για εσένα η ύψιστη τιμή?

 

1 Comment

Leave a Comment