ΤΟΛΜΗ & ΓΕΝΝΑΙΟΤΗΤΑ

Τι σημαίνει για εσένα τόλμη και τι γενναιότητα? Με ποιό τρόπο μπορούν να γίνουν πράξη, στη καθημερινότητα μας?

1 Comment

Leave a Comment